Пауъл каза, че Фед е близо до напредъка, който иска да види

Джером Пауъл, председател на Фед

17:00 | 21 септември 2023
Преводач: Мария Попова

Известно ви е какво бихме искали да видим. Искаме да видим, че добрите данни за инфлацията, които получаваме за последните три месеца са за повече от три месеца.

Искаме да видим доклад за трудовия пазар като последния, който получихме и който показва какво бихме искали да виждаме: комбинация от широкообхватни индикатори с балансиращо въздействие върху трудовия пазар.

Това са двете променливи от нашия мандат и това е напредъкът, който искаме да видим. Но мисля, че хората искат да са убедени, да са предпазливи и да не прибързват със заключенията си в една или друга посока, а просто да са уверени, че данните подкрепят заключенията.

Ето защо, предвид колко далеч и колко бързо стигнахме, ние имаме възможността да продължим предпазливо, докато преценяваме постъпващите данни и развитието на прогнозите и рисковете и да взимаме решения на всяко заседание.

Знам, че решението предстои, но според вас, как би повлияло още едно повишение на лихвите да края на годината на икономиката, на инфлацията? И обратното, ако няма повишение, как ще повлияе това?

Може да твърдите, че едно повишение или отсъствието му нямат значение.

Но за нас, зоната, в която смятаме, че можем да заемем позиции по политиката е много тясна. Но ние винаги ще се учим от данните, в хода на изминалата година ние научихме, че трябва да отидем по-далеч отколкото смятахме, а още година по-рано не мислехме за инфлацията, а тя ставаше все по-висока.

Затова и не знаем докато… затова и днес сме в позиция да продължим предпазливо, а преди година напредвахме доста бързо. Сега смятаме, че сме много близо до точката, до която искаме да стигнем. Въпросът е да достигнем уместната позиция и не бих приписвал голямо значение на едно повишение в макроикономически контекст.

Въпреки това, трябва да стигнем до мястото, където ще сме уверени, че сме в позиция да намалим постепенно инфлацията до 2%. От това имаме нужда и се движим и с приближаването ни забавяме темпото и смятам, че това е удачно.

След като сме толкова близо, вече имаме възможността да продължим внимателно.