ЕЦБ счита инфлацията за твърде висока и продължителна

Кристин Лагард, управител на ЕЦБ

11:30 | 15 септември 2023
Обновен: 15:03 | 15 септември 2023
Преводач: Мария Попова

 

Инфлацията продължава да намалява, но все още се очаква да остане твърде висока твърде дълго време. Решени сме да гарантираме, че инфлацията своевременно ще се върне към средносрочната ни цел от 2%. За да засили напредъка към нашата цел, днес Управителният съвет взе решение да повиши трите основни лихвени процента на ЕЦБ с по 25 базисни пункта.

Днешното увеличение на лихвените проценти отразява нашата оценка на перспективите за инфлацията в светлината на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на базовата инфлация и силата на въздействие на паричната политика.

Според септемврийските макроикономически прогнози на служителите на ЕЦБ, за еврозоната средната инфлация ще бъде 5,6% през 2023, 3,2% през 2024 и 2,1% през 2025. Това е възходяща корекция за 2023 и 2024 и низходяща корекция за 2025. Възходящата корекция за 2023 и 2024 отразява главно тенденцията за повишение на цените на енергията.