Evercore: Подготвените сделки за второто полугодие са повече

Ралф Шлостайн, почетен председател на Evercore

18:14 | 8 август 2023
Преводач: Мария Попова

Широко обсъждан факт е, че сливанията и придобиванията са намалели спрямо рекордите от 2021. Възстановяват ли се?

Определено започва да се наблюдава значително покачване на активността при тези сделки. Тя все още не се е материализирала в обявени сделки, но обявените сливания и придобивания за първите шест месеца на 2023 в доларово изражение бяха намалели с 40%.

За втората половина на годината не очаквам ситуацията да е толкова зле, но със сигурност преговорите между нашите клиенти са нараснали драстично, а и подготвяните сделки са повече.

Голямата промяна спрямо 2021 са лихвите. Фед добавят базисни пунктове колкото могат по-бързо. Как това променя естеството на сделките в бъдеще? Дали ще изглеждат по различен начин?

Несъмнено това повлиява обема на дълговете, които се включват при една сделка и, на свой ред влияе на капиталовите компании, а не толкова на индустриалните, защото много от тях са с инвестиционен рейтинг.

В крайна сметка, банките или заемодателите, които все по-често не са банки, изчисляват каква задлъжнялост може да поеме една компания чрез някакво измерение на лихвеното покритие. И когато лихвите се покачват, това донякъде ограничава количеството дълг, което една капиталова компания може да припише на една компания.

Освен това, те разглеждат и начина, по който е структурирана една ипотека, какво е съотношението дълг – стойност. Това е обичайният анализ на съотношението дълг – стойност, а там може да няма съществени промени.

Така че, въпросът е в баланса между лихвеното покритие и анализа дълг спрямо стойност.