Shell възнагради акционерите

Уейл Сауън, главен изпълнителен директор на Shell

05:22 | 28 юли 2023
Преводач: Мария Попова

Да поговорим първо за плащанията към инвеститорите – над 5 милиарда долара. Защо се решихте на такова голямо плащане?

Още миналия месец ние обявихме на капиталовите пазари 15% увеличение на дивидентите и обратни изкупувания за минимум 5 милиарда долара през следващите две тримесечия.

Така че ние просто изпълняваме даденото обещание и дори правим нещо повече с 15% увеличение на дивидентите и обратно изкупува не за 3 милиарда през това тримесечие.

Като база ние следим капиталовата дисциплина, която трябва да следваме като компания и продължаваме да намаляваме дълговете си като при резултатите от това тримесечие те достигнаха 17%.

Същевременно се отплащаме на нашите акционери в рамките на това, вече обещаното, което  е 30-40% от общите CFFO, а това тримесечие отговаря на тях.

Тоест процент от паричните потоци от дейността ви. Какво ни подсказва това за приоритетите на вашите акционери? Дали това не означава, че те предпочитат парите в брой пред това вие да инвестирате в енергийни източници свързани с енергийния преход? Това ли е изводът от решението за пропорционално плащане към акционерите?

Не, смятам, че всъщност те търсят точния и уместен баланс, което отговаря на всички дискусии, които сме водили с тях. Между другото, ние инвестираме значително: например, през тази година инвестираме 23-26 милиарда долара в нашите поделения – от газа и петрола, до маркетинга ни и в бизнеса ни с нисковъглеродни възобновяеми източници. Така че насочваме натам една значителна сума.

Разбира се, ние трябва да съумеем да покажем дисциплина в разпределянето на тези капитали и същевременно да поддържаме един много силен балансов отчет. В крайна сметка, ние работим на един волатилен пазар и той отдавна е такъв в енергетиката и естествено трябва да възнаградим нашите акционери. Така че, в настоящия момент по-скоро става дума за баланс, отколкото за някаква конкретна причина.