Джеймс фон Молтке очаква още едно повишение от ЕЦБ

Джеймс фон Молтке, финансов директор на Deutsche Bank AG

03:16 | 27 юли 2023
Преводач: Мария Попова

Много зависи от ЕЦБ, а пазарът очаква повишение от 25 базисни пункта. Съгласен ли сте с пазара?

Да, съгласни  сме с  пазара, че Фед и ЕЦБ тази седмица вероятно ще увеличат лихвите с 25 базисни пункта. Въпросът е какво следва. Ние смятаме, че за ЕЦБ предстои още едно повишение, а Фед може да се въздържи. За нас истинският въпрос не е каква ще бъде  крайната лихва, а колко дълго ще се запази, колко време ще отнеме изчистването на базовата инфлация от системата. Този въпрос все още няма отговор.

А другият е на каква цена. Вчера чухме ЕЦБ да заявяват, че търсенето на корпоративни заеми се е сринало – производството е в рецесия, проучванията показват, че средни и малки предприятия се закриват. Вие сте банката на корпоративна Германия: какво наблюдавате в икономиката?

Нека започна с аргумента за мекото приземяване. Трябва да призная, че в началото на годината ние бяхме повече песимисти в прогнозите си. Но изглежда аргументите за меко приземяване натежават. Това включва нещо, което и централните банки искат да постигнат – наличие на забавяне в икономиката.

А механизмът за повлияване на икономиката от политиката по лихвите са банковите заеми.

И макар да се наблюдава спад в Европа и в САЩ, а то се вижда и в нашите отчети, заемите намаляват в някои от секторите, аз все пак не съм сигурен, че последиците ще са драстични или дълготрайни.

Смятам, че преминаваме през адаптация към тази лихвена среда и ще намерим доброто равнище и растежът ще започне от това равнище нататък.