BlackRock: Инвеститорите разчитат на фиксираната доходност

Василики Пачатуриди, директор Стратегии фиксирана доходност, EMEA iShares, BlackRock International

13:30 | 4 юли 2023
Обновен: 16:23 | 4 юли 2023
Преводач: Силвия Грозева

Какво мислите сега? Колко високо трябва да се вдигнат лихвите?

Ние залагаме на ръст под тренда и лека рецесия. Наистина смятаме, че централните  банки няма да намалят лихвите при първия признак на слабост.

Сега сме в нов режим, воден от препятствия в предлагането, които подхранват волатилността и инфлацията. Това ще накара централните банки да задържат свита монетарната политика по-дълго време.

В същото време инвеститорите разчитат на инструментите с фиксирана доходност за качествена доходност и безопасност. И го виждаме в облигационните ETF-и. Те се насочват към рекорд през първото полугодие и нетни 163 млрд глобално. Инвеститорите се насочват към тях, за да намалят риска в портфейлите и да ги преориентират към средата на по-висока доходност, но и се насочват към ETF-ите в момент на стрес и волатилност на пазара, за да управляват ликвидността.