Казакс: Водещите фактори на инфлацията станат все по-локални

Мартинс Казакс, гуверньор на централната банка на Латвия

14:05 | 28 юни 2023
Преводач: Силвия Грозева

При какви обстоятелства предвиждате или бихте искали повишението на лихвите да спре? Не да спре, а да направи пауза?

Разбира се, ще зависи от трите елемента, които много ясно посочихме – инфлацията, основната инфлация, преноса на монетарната политика. Но важно за пазарите е да отчитат, че паузата не означава спиране.

Можем да повишим още към лихвите когато е нужно.

Сега смятам, че рисковете да не направим достатъчно още са по-високи в сравнение с риска да се престараем. Ако сме повишили лихвите повече от нужното, бързо можем да го поправим. Но ако лихвите останат твърде ниски, инфлацията ще продължи да расте и може да се ускори, така че да се наложи да се намесим с още по-голямо повишение на лихвите. Това може да е дори още по-мъчително за икономиките.

Така че е по-добре да продължим предпазливо да повишаваме лихвите, постепенно, ако е необходимо да направим пауза, но според мен през юли няма да можем да кажем, че сме приключили.

Казахте, че пазарите очакват централните банки и особено ЕЦБ да направят по-малко отколкото се предвижда. Дали защото се тревожат повече за икономиката, отколкото за инфлацията? И мислят, че централните банки ще се фокусират върху това?

Мисля, че пазарите може би очакват инфлацията просто да падне много по-бързо.

Бих се тревожил от това, защото забелязваме, че водещите фактори на инфлацията станат все по-локални. Вътрешни фактори.

Забелязваме, че трудовият пазар още е твърде силен. Ръстът на заплатите е устойчив.

През второто полугодие ще видим как средният ръст на заплатите е по-висок от инфлацията, което увеличава покупателната способност на домакинствата.

Мисля, че устойчивостта на инфлацията е много по-голяма и рисковете от нея растат.

Тревожите ли се от инфлационна спирала от заплатите, цените и печалбите?

Още не забелязваме такава. Но това би било кошмар за мен. Ако видя, че натискът от ръста на заплатите започва да се отразява на ценовия натиск и т.н. Не бива да го позволяваме.

Защото ако стане, централните банки ще загубят контрола ли?

Просто ще стане много по-трудно. Ще трябва лихвите да се вдигат още повече. Което означава, че ще трябва да потискате още повече търсенето.