Лагард: ЕЦБ едва ли скоро ще обяви пик на лихвите

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

17:09 | 27 юни 2023
Преводач: Мария Попова

 

Два източника на несигурност влияят върху желаното „ниво“ и „продължителността“ на нашата политика по отношение на лихвените проценти.

Първо, тъй като сме изправени пред несигурност относно устойчивостта на инфлацията, равнището, при което лихвените проценти достигат своя връх, ще зависи от състоянието. То ще зависи от това как икономиката и различните сили, които описах, ще се развиват с течение на времето. И ще трябва непрекъснато да се правят преоценки.

При тези условия е малко вероятно в близко бъдеще централната банка да може да заяви с пълна увереност, че пикът на лихвите е достигнат. Ето защо нашата политика трябва да се решава среща по среща и трябва да остане зависима от данните.

Второ, изправени сме пред несигурност относно силата на предаването на паричната политика.

Силата на предаването  свързва текущите решения с очакванията за бъдещата политика и следователно влияе върху позицията на политиката. От това, колко силна ще се окаже на практика предаването, ще зависи ефектът от дадено повишение на лихвения процент върху инфлацията, а това ще се отрази на очаквания курс на политиката.

Несигурността по отношение на ефекта от политиката произтича от факта, че от средата на 2000 г. насам еврозоната не е преминавала през продължителна фаза на повишаване на лихвените проценти и никога не е ставала свидетел на толкова бързо покачване на лихвите. А това повдига въпроса колко бързо и силно паричната политика ще бъде пренесена към фирмите - чрез чувствителните към лихвите разходи - и към домакинствата - чрез ипотечните плащания.