Директорът на Atos за разделянето на компанията, част 1

Нурдин Биман, директор на Atos

17:30 | 9 юни 2023
Преводач: Силвия Грозева

Вие повишихте насоките за прогнозата си за ръст и приходи в традиционния бизнес. Интересно ми е къде, как и колко?

Просто е. Ние правим промяна в портфейла си. Насочваме се към този сегмент от пазара, който води ръста.

Пазарът, който търсим ще бъде за около 700 млрд, а миналата година очаквахме да е 400 млрд.

Това първо.

Второ, ние излизаме от неосновните си дейности. Дейности с ниска стойност, които генерират приходи, но не и реален кеш.

Трето, стартирахме програма без прецедент за 1,2 млрд повишение на маржините, водено от 15% намаление на числеността на персонала на традиционния ИТ бизнес на Tech Foundations.

И накрая, в последните 3 тримесечия ние подобряваме целта си.

Значи, съкращавате 15% от заетите в традиционния си бизнес. Това ли е най-лошия план? Казахте, че излизате от част от бизнеса. Каква част от бизнеса изоставяте? Каква загуба ще понесете от тази продажба?

Не, вече сме включили всичко това в нашия план. Ние изчислихме траекторията си и вчера я обявихме.

Миналата година казахме, че до 2026г ще стигнем 5%. Вчера подобрихме насоките си за печалба преди данъци и отчисления за между 6 и 8%.

При приходите казахме, че най-малко ще са 3,4 млрд за миналата година. Вчера подобрихме насоките до 5 млрд.

И по-важното, при паричните потоци, миналата година очаквахме 150 млн до края на 2026г, а вчера подобрихме прогнозата на повече от 250 млн.

По въпроса за дейността, спираме всички процеси на аутсорсинг и целия посреднически бизнес, в който купуваме и препродаваме на нашите клиенти хардуер. След като се насочваме към облака, напускаме тази част от бизнеса.