QI Research: Фед едва ли ще направи пауза, за да продължи повишението

Даниел Буут, директор и главен стратег в QI Research

15:30 | 6 юни 2023
Преводач: Мария Попова

Това, което спира Фед е инфлацията. Когато основните показатели са два пъти по-високи от целта, дали те биха могли да сигнализират за пауза и да приключат за този цикъл при толкова упорита инфлация?

Това е най-сложната част и затова пазарите на фючърси включват в оценката си още едно повишение на лихвите от 25 базисни пункта преди заседанието през юли. Но пък пазарите са извадили от оценките си повишение от 25 базисни пункта на заседанието през юни, защото се наблюдава достатъчно забавяне, което е добре за инфлацията и подсказва, че Фед вероятно ще направят пауза.

Разбира се, освен това в САЩ току-що научихме, че капиталовите изисквания за банките ще бъдат повишени в ситуация, която вече се възприема като натиск върху кредитирането. Налице са различни фактори, които подкрепят Фед и ги карат да направят пауза след като за последните 9 години се изпада в ситуация, която ако не уникална, то поне безпрецедентна за Фед.

Да направят пауза през юни и после да рестартират кампанията по затягане през юли – това ми се струва невъзможно.

Това още повече обърква пазарите. Ако смятате, че Фед може да направи пауза и после да приключи с повишенията, колко скоро биха започнали да понижават лихвите според вас?

Това е моментът, в който започва отдалечаването от ситуацията при Волкър и от историята на централните банки от последните 40 – 50 години. Става дума за заявеното намерение на Джером Пауъл и неговите адютанти да продължат с количественото затягане, да продължат със свиването на баланса на Фед.

Дори и след като направят пауза в повишаването на лихвите, това само по себе си е затягане, особено след като министъра на финансите Джанет Йелън се заеме със запълването на националната разплащателна сметка и продаде облигации за трилион долара, за да възстанови ликвидността по тази сметка. Много деликатен е периода, а председателят на Фед Джей Пауъл изглежда навлиза в епоха, която нямаме с какво да сравним и да направим паралел накъде отиваме. Ако затягането продължи, смея да кажа, че цикълът от банкрути, за които се заговори ще се задълбочи още повече.