Vanda очаква дефицит в предлагането през второто полугодие

Вандана Хари, основател на Vanda Insights

13:30 | 5 юни 2023
Преводач: Силвия Грозева

Какво доверие можем да продължаваме да имаме в китайското икономическо възстановяване и целия оптимизъм, който споменахте. Това беше в началото на годината. Ако забележим някакво икономическо възстановяване в Китай, доколко то ще помогне?

Към момента общото мнение е, че Китай се възстановява. Потенциално може да се справи по-добре от миналата година, това е естествено, след вдигането на всички ковид мерки.

Но определено не се очаква инерцията да предизвика 5-6% ръст на годишна база.

Към момента пазарът очаква търсенето на петрол за Китай да е много скромно. Не бих приела за най-оптимистична прогнозата за 800 хиляди до 1 млн барела петрол. Очаквам да е по-малко от половин милион барела на ден.

Всички сега очакват да видят какво ще направи китайското правителство и централната банка. Дали ще успеят да осигурят достатъчно стимули, фискални и монетарни, за да продължат инерцията. Така че чакаме и следим Китай. Към момента обаче петролният пазар остава с много, много умерени очаквания относно Китай.

Какво забелязвате на физическия пазар в момента? Има ли някакви признаци за затягане на глобалните запаси? И на страните?

Да, забелязахме, че през май обявените допълнителни съкращения от 1,6 млн барела от членовете на ОПЕК без Русия, затегнаха пазарите. Запасите доста намаляха. Особено плаващите инвентари през май.

Забелязахме доста значителен спад на износа на суров петрол от Близкия изток. Ще видим отражението на лихвите. Всичко това е признак, че поне производителите на ОПЕК от Близкият изток се придържат към доброволните си съкращения, които обещаха да започнат от май.

Пазарите започнаха да се свиват.

Сегашните очаквания за второто полугодие са да останат с дефицит на предлагането.

Но това е на базата на сегашните очаквания за глобалния икономически ръст и търсене за второто полугодие. Много неща още остават неясни.