Тереза Червинска: Би било добре Китай да е по-отворен

Тереза Червинска, министър на финансите на Полша

08:49 | 29 май 2023
Преводач: Силвия Грозева

В търговските връзки имаме нарастващо напрежение между САЩ и Китай. Вие имате много силни търговски отношения с Китай. Колко е важно за Пекин да е открит за вас? Дали е достатъчно открит за полския експортен пазар? Искате ли да направят повече? Да отворят повече вратата?

Би било много добре да са по-отворени. Има някои продукти и компании от Полша, които присъстват на китайския пазар. Но сега трябва да бъдем внимателни и за веригите на доставка, а за Полша всички пазари, които добавят към ръста ни са важни.

Също и китайският пазар.

Обсъждаме с тях земеделските ни продукти и месото, но те не са склонни да отворят пазара си колкото искаме.

Европа до голяма степен избегна рецесията. 75% от търговията ви е с Европа. Колко е важно цената на газа да остане ниска, за да расте икономиката ви? Колко е важно да се сложи край на конфликта в Украйна? Два големи проблема, които силно се отразяват на Полша, нали?

Да, за нас е важно този конфликт да спре. Да спре тази война колкото може по-скоро. От икономическа гледна точка, от гледна точка на ръста и не само. Целта е демокрацията да спечели. И ценностите.

От гледна точка на Полша е много важно Русия да загуби войната и Украйна да спечели.

Защото тогава демократичните ценности ще победят.

И от икономическа гледна точка е много важно цената на газа и изкопаемите горива да се стабилизират. Да не растат, защото цените им миналата година създаде много проблеми. С тавана на цените, всички дискусии в Европа и енергийната сигурност.

Полша е в добра ситуация, защото диверсифицирахме по-рано. Знаехме, че може да стане така.

Дали има достатъчно апетит в Европа да се направи пътна карта за мир между Украйна и Русия?

Има постоянни уверения за подкрепа на Украйна колкото е необходимо. От европейските страни, от Америка, от Канада и Великобритания. Това е добре и така трябва да продължава.

Но бих искала да има по-решителни мерки за спиране на този конфликт. Да бъде спрян решително, а не да бъде замразен. Да се помогне на Украйна да победи.