Булърд от Фед очаква още повишения през 2023

Джеймс Булърд, председател на Фед Сейнт Луис

14:30 | 24 май 2023
Преводач: Мария Попова

 

До момента растежът на американската икономика е доста силен за годината, но инфлацията не се понижава достатъчно бързо. В момента пазарите повишават очакванията си за годишната инфлация. Днес разглеждах една графика на Bloomberg, която показва, че пазарите изчисляват инфлацията за цялата година над 4%, а преди се смяташе, че ще е 3%. Смятам, че идеята за лихви от 5,8% се базираше на една по-бавно нарастваща икономика от тази, която реално наблюдаваме, а също и на инфлация, която се понижава по-бързо от темповете, които виждаме в момента. Поради тази причина считам, че ще трябва да повишим лихвите повече, за да окажем достатъчен натиск за спад върху инфлацията и да я върнем към целта ни навреме.

Мисля си, че още две покачвания през тази година, макар че не знам дали ще са точно през тази година, но често съм подкрепял идеята да е възможно най-скоро, да се окаже натиск за спад върху инфлацията докато можем. Освен това, добре е да се преборим с инфлацията докато пазарът на труда е наистина силен. В национален мащаб имаме безработица от 3,4%, което е 15 годишно дъно, каквото повечето от нас не са виждали в цялата си кариера. Разкритите работни места са с 40% повече отколкото през 2019, преди пандемията. Изглежда пазарът на труда претърпява значителна структурна промяна и все още е трудно да се  намерят работници. Подходящият момент да се преборим с инфлацията и да я върнем към целта, да забравим за този проблем и да не повтаряме 70-те години е именно докато пазарът на труда е толкова силен.