Дали: Затягането в кредитирането може би струва едно-две повишения на лихвите

Мери Дали, председател на Фед Сан Франциско

15:30 | 23 май 2023
Преводач: Мария Попова

Смятам, че трябва да възприемем подхода на Бейс, трябва да имаме изходен вариант на това което сме приели и трябва непрекъснато да осъвременяваме този вариант с новата информация, която получаваме.

Аз ще спазвам този стандарт и моят вариант е, че затягането в кредитирането, което се вижда от данните и за което говорят хората в банковия сектор може би струва едно-две повишения на лихвите. Ако смятате, че то струва тези повишения, то аз бих го взела предвид и бих проучила дали наистина е така, дали си струва, защото има оценки, че не струва съвсем нищо или струва до 200 базисни пункта. Това са много широки граници.

Моята лична отправна точка са едно или две повишения на лихвите и продължаване на проследяването, за да види дали това е вярно. Дали икономиката ще се забави повече от очакванията ми предвид вече направените увеличения на лихвите и ако това е така, дали ще е достатъчно да върне баланса между търсенето и предлагането, за да видим нужното облекчаване на инфлацията, така че да възстановим ценовата стабилност навреме.