Паскал Донахю очаква мерките на ЕЦБ да продължат и през 2024

Паскал Донахю, председател на Еврогрупата

12:30 | 16 май 2023
Обновен: 12:31 | 16 май 2023
Преводач: Мария Попова

Току-що излязоха нови прогнози за европейската икономика. На този доклад може да се погледне позитивно и да се каже, че трудовият пазар очевидно продължава да е силен, същото важи и за БВП, което бележи ръст за последните две години, но пък инфлацията е упорита и ще продължи по-дълго и ще остане по-висока. Как гледате на това? Къде според вас е проблемът?

Позитивното, което се забелязва е, че икономиката продължава да расте през тази и следващата година. От политическа и социална гледна точка наблюдаваме особено високи нива на заетост. Но публикуваните днес данни отново подчертават предизвикателството, пред което ни изправя инфлацията.

И макар да очакваме спад в инфлацията, напълно ясно е, че следва да координираме нашите усилия с паричната политика, за да улесним понижението на инфлацията. Данните от днес доказват колко важно е това.

Преди да ви попитам за фискалната политика, по чиито правила предстоят дебати до края на годината, как гледате на изказването на вашия колега Паоло Джентилони? Той заяви, че изглежда Европейската централна банка е навлязла в крайната фаза паричното затягане. Съгласен ли сте с него? Наистина ли навлизаме в крайната фаза? Уверен ли сте, че Европейската централна банка ще се справи без да спъне икономиката? Вие цените растежа. Възможно ли е те да повишат лихвите, да намалят инфлацията без да навредят на икономиката?

Уверен съм, че и те, и ние можем да постигнем необходимия баланс. Има ясни  сигнали, че инфлационната динамика се променя и цялостното ниво се променя в посока надолу спрямо миналата година.

Но все още се вижда, че основната инфлация е твърде висока.

Аз съм убеден, че до края на 2023 и през 2024 ЕЦБ и правителствата ще могат да предприемат нужните стъпки, за да върнат инфлацията до ниво, на което тя няма да е такова предизвикателство каквото е днес за стандарта на живот, за домакинствата, за бизнесите и за тяхната търговия и живот.