Фредерик Удеа не се страхува от заразяване на банките от САЩ

Фредерик Удеа, директор на Societe Generale

19:30 | 15 май 2023
Преводач: Силвия Грозева

Питахме изпълнителни и финансови директори, Ермоти, финансовия директор на Deutsche Bank – те всички ни дадоха представа за потоците в резултат от имплозията на Credit Suisse. Каква беше най-пряката вълна от цифри, която дадохте на пазарите като последици за Societe Generale? Имате ли значителни нетни парични потоци? Имате ли насочване на потоци към управление на активите? Има ли нещо в тези цифри, което да покаже за тези потоци?

Ние представяме много силно съотношениия на ликвидността. Съотношението ни на ликвидно покритие се повиши от 141% в края на 2022г. до 171%. Имаме увеличение на депозитите в сравнение с миналата година.

За да ви го покажа в цифри, имаме 212 млрд евро в кеш. Подобно на другите европейски банки, няма никаква промяна, има много голяма стабилност на ситуацията с ликвидността им. Разбира се, съвсем различно е от това, което виждаме при малките и средни банки в САЩ.

Така че много различна картина. Като цяло стабилността е много голяма.

Виждате, че действително хората местят част от парите към срочни депозити, за да получат по-добра доходност, но нищо в сравнение с американската ситуация при малките и средни регионални банки.

В САЩ нещата не са приключили. Тави въртележка от разпродажби на акции на PacWest след още над 20% в четвъртък, която вероятно изплаши депозантите и те изтеглиха пари. Тревожите ли се, че в Америка най-лошото още не е отминало? И за евентуално заразяване на останалия банков сектор по света?

Не съм най-подходящия човек за коментар на американската ситуация. Съгласен съм обаче с вас, че ситуацията още не е приключила.

Но до някъде съм уверен, че няма заразяване. Ситуацията, структурата на банковия пазар в Европа са съвсем различни, както знаете. Регулаторната рамка е също много различна.

Прилагаме едни и същи правила без значение от размера на банките, което е различно спрямо САЩ.

Имаме нови скрити загуби, ако може да кажа така. Загуби от пазар на пазар, суверенни портфейли и други. Ситуацията е съвсем различна.

Да, ситуацията може да остане волатилна, с турбулентност и в бъдеще, но не вярвам да се очаква заразяване на европейския банков пазар.