Дюкрозе от Pictet очаква ЕЦБ да забави темпото

Фредерик Дюкрозе, директор Макроикономически изследвания, Pictet Wealth Management

13:30 | 10 май 2023
Преводач: Силвия Грозева

Какво означава „достатъчно ограничаваща политика“?

Не знам. Нито аз, нито ние. Да си го кажем: първо, това, което става в момента в САЩ ще помогне на ЕЦБ. Не само да подходи по-предпазливо към това „достатъчно ограничаващо ниво“ или каквото е там. Но и за избягване на грешки.

Не си струваше да се поема никакъв риск и днес мисля, че бе направен добър компромис. Ако бях на тяхно място щях да съм доволен от сравнително приглушената пазарна реакция.

Никой не иска в момента да повреди нещо в банковия сектор на еврозоната. Всичко е наред.

Другото, което е много важно за еврозоната е, че преносът на монетарната политика, големите заключения от първия параграф на встъпителните думи от ЕЦБ днес са, че те са доволни от това.

Характеристика, а не бъг в нормализацията на политиката в Европа е затягането на условията на кредитиране. Разбира се, до известна степен.

Това според мен ще бъде най-важното занапред. Вероятно ще предизвика пауза по някое време през лятото.

Това проучване на кредитирането ли ги принуди да слязат от 50 на 25 базисни пункта повишение на лихвата?

Отчасти причината бе необходимостта да се действа предпазливо заради риска за банковия сектор. Било от заразяване от САЩ или от вътрешни рискове заради твърди бързото повишение на лихвите.

Да не забравяме, че това е цикъла на най-бързо затягане на монетарната политика в историята на ЕЦБ.

Проучването на банковото кредитиране ясно показва, че значително отслабване не само на кредитните стандарти, но и на търсенето на заеми от бизнеса. Тя го подчерта. Това е позитивно, повтарям, защото означава, че ефекта на затягането и повишението на лихвите прониква в икономиката. Първо в банковия сектор и след това в реалната икономика.

И това означава, че отново ЕЦБ може да направи оценка след няколко месеца и да види още колко трябва да продължава, за да е сигурна, че инфлацията се връща към целта.