Прат: Банките в Европа са стабилни

Питър Прат, бивш главен икономист и член на борда на ЕЦБ

17:12 | 5 май 2023
Преводач: Силвия Грозева

В САЩ банките се огъват. Изглежда Европа се е справила по-добре в подготовката на своите банки за кризите. Ако банките в Европа не се огънат, какво се огъва?

Бих казал и да, и не. Различно е.

Първо, в САЩ е съвсем различна като цяло регулаторната рамка за малките и средни регионални банки. В Европа не е така.

Регулация 2003 се прилага за всички банки.

Освен това от гледна точка на ЕЦБ – и това е сериозна разлика спрямо когато започнах работа там – във Франкфурт има доста централизирано ниво на информация. Те знаят много добре какво става в банките. Поддържат постоянен диалог с тях.

Днес това, което става в банковата система в Италия например, май несъответствието на матуритета в Италия не е толкова огромно. Защото банките бяха предпазливи заради опита си от разширението на спреда в предишни години.

Така че лихвеният риск в банковия сектор в Европа според мен е сравнително овладян. Никога не се знае, разбира се, но смятам, че не е най-големия проблем.

Най-големият проблем би настъпил ако има сериозен инцидент. Кредитният риск би бил най-големия риск.

Една от тезите ви във вашите коментари в Bloomberg е, че в банковия сектор в Европа съотношението цена/счетоводна стойност остава много ниско. Някои от най-големите банки са дори с под 30 съотношение цена/счетоводна стойност. Най-големите банки имат съотношение 60%. Би трябвало да са щастливи.

Това ви дава сигнал, че пазарите не се чувстват особено конфортно с общото качество на франчайзната стойност на банката.

Това са много специфични примери за разликата с американските банки, които оценявам. Но ако ЕЦБ изостава след Фед в цикъла на затягане, а ние чакаме да видим какво ще се счупи както тук при нас с регионалните банки, какво може да е това там? Как би изглеждало това кредитно събитие?

Кредитното събитие .. Ако затегнат твърде много.. Знаете, че БВП стигна плато, не расте. През първото тримесечие ръстът беше 0,1%. Много е слаб. Вътрешното търсене е много слабо. Продажбите на дребно са на негативна територия.

Имаме някои противоречиви данни. Например в услугите, последният PMI за бизнес услугите са доста позитивни. Много анализатори обаче смятат, че това е временно. Че се дължи на натрупаното търсене и отварянето на услугите.

Производството сега пада – вижте индекса на доверието, PMI е под 50. Така че индустрията наистина се забавя.

Смятам, че не сме далеч от пика на лихвите.

Пазарните очаквания за 3,75% са сравнително разумни. Но въпросът е колко време ще се задържат тези лихви?

Логиката е да се каже: да видим какво ще стане в САЩ. Ако САЩ промени монетарната си политика по-скоро, явно е, че вероятно ще има отражение върху валутния курс и след това финансовите условия в Европа може да се затегнат през лихвата и те може да ревизират позициите си. Разбира се.

В известен смисъл Кристин Лагард се опитва да си остави поле за действие като казва, че ще следят данните. Но в същото време те ни казват, че инфлацията още не е овладяна. Последните три месеца не бяха добри като основна инфлация от 6,1%. Това не добра цифра, разбира се.

По-зле е от САЩ.