Deutsche Bank: Ръстът на капиталовото съотношение е по-добър

Джеймс фон Молтке, главен финансов директор на Deutsche Bank AG

23:30 | 27 април 2023
Преводач: Мария Попова

Джеймс фон Молтке, главен финансов директор на Deutsche Bank. Няма да има обратно изкупуване на акции. Това ще разочарова, но вие казахте, че сте „започнали диалог“. Дефинирайте  какво значи „започнали диалог“ и значението му за плащанията по обратното изкупуване?

Нека се върнем на 02 февруари, когато обявихме решението си да не осъществяваме изкупуване в началото на годината. Смятаме, че това беше правилното и благоразумно решение, предвид предпазливостта ни по прогнозата за 2023 и предстоящите промени в нашия модел на работа.

Какво се е променило днес? Считаме, че прогнозата е малко по-изяснена, преминахме през някои сътресения, но виждаме пътя пред нас. Ръстът на капиталовото съотношение е по-добър от очакваното и предстоящите резултати от промените в модела ни са по-ясни.

На въпроса ви, вече можем уверено да продължим напред като управленски екип, водим диалог с нашите надзорници и смятаме да предприемем обратно изкупуване на акции през втората половина на годината.

С какво темпо ще се движите? Credit Suisse се срина, UBS са в техническа пауза, а дали вашата предпазливост не е само прикритие?

Смятам, че взехме правилното решение да бъдем предпазливи. Няма да бъдем категорични относно времето и сумата на изкупуването, но нашата цел е да изпълним капиталовия си план, който споделихме с инвеститорите ни миналия март и да го направим възможно най-бързо и възможно най-благоразумно.

Повишихте съкращенията на разходите от два на два и половина милиарда евро. Колко бързо ще се осъществят те и какво означават за работните места?

С това се заехме незабавно и днес ще обявим съкращения в управителните органи, ще обявим оптимизацията на платформата ни за ипотеки, предприемаме някои промени в управлението, ще концентрираме плащанията по разходите, ако щете.

По същество ние действаме по изпълнението на плановете си и продължаваме със съкращенията на разходите. Още през февруари говорихме за това.

Налице е един управленски екип, който непрекъснато ще работи по съкращаване на разходите, за да постигна по-добри резултати за акционерите винаги, когато е възможно.