Местер: Лихвата трябва да надвиши 5%

Лорета Местер, управител на Фед – Кливлънд

11:14 | 5 април 2023
Преводач: Мария Попова

В моя прогнозен модел, за да бъде инфлацията насочена по трайна траектория на понижение към 2% и за да се запазят стабилни  инфлационните очаквания, паричната политика трябва да навлезе още в рестриктивна територия през тази година. Като лихвата по федералните фондове да надвиши 5%, а реалната лихва по федералните  фондове да остане за известно време с положителни стойности.

С колко точно трябва да се повишат от тук нататък лихвите и за какъв период трябва политиката да остане рестриктивна ще зависи от това доколко инфлацията и инфлационните очаквания се понижават, което пък зависи от степента на забавяне на търсенето, решаването на проблемите в предлагането и отслабването на ценовия натиск.

В бъдеще, членовете на Фед ще продължат да правят оценка на силата и продължителността на тези явления и последиците от тях за прогнозите за инфлацията и безработицата, а на тази основа и за подходящата парична политика.