Робинс от UBS: Особено харесваме Европа

Карен Робинс, старшивицепрезидент UBS Управление на активи

10:05 | 5 април 2023
Преводач: Силвия Грозева

При развитите пазари резултатите за тримесечието най-силните са в Европа. Очаквате ли трендът да продължи? Какво да очакваме през второто?

Така мислим. Очакваме оценките да изглеждат по-благоприятни за тези страни, отколкото за нас тук. Особено харесваме Европа.

Забелязахме забавянето да се охлажда. Търсенето на газ с приключването на зимата може да се увеличи на европейския пазар.

Освен това смятаме, че отварянето на Китай е благоприятно и тогава Китай ще бъде във фокуса на вниманието при развиващите се пазари.

Препятствията в САЩ продължават заради всички причини, които всеки ден повтаряме. От силния трудов пазар до цената на петрола, както и изненадата от ОПЕК. Така че смятаме, че ще имаме таван на бъдещото поскъпване на пазара в краткосрочен план в САЩ. Очакваме оценките за европейските и китайските пазари да са по-благоприятни.

Да видим развиващите се пазари. Интересно, че предпочитате Китай. Има големи очаквания за Индия, където миналата година беше малко скъпо. Може ли индийските акции да се конкурират с китайските?Все още предпочитаме повече Китай заради отварянето.

След като тези пазари ще продължават да се подобряват, вярваме, че китайският, при натиска, през който мина по време на забавянето, ще бъде по-добър от индийския.

Така че бихме насърчили инвеститорите да потърсят там.

Това са много рискови пазари и искаме да сме сигурни, че клиентите с апетит да инвестират по света и особено на развиващите се пазари, ще внимават.

Това са причините да харесваме все още китайския пазар.