Самърс настоява за пълна прозрачност около First Republic Bank

Лари Самърс, бивш министър на финансите на САЩ

11:32 | 21 март 2023
Преводач: Мария Попова

Толкова много събития, за които да говорим! Но да започнем с някои от тях. Как бихте реагирали, ако сте на някой от отговорните постове, които сте заемали в миналото? В самия край на седмицата, SVB Financial, компанията майка на SVB обяви банкрут в Ню Йорк, а облигациите се покачиха. Как го тълкувате?

Банкрутът изглежда като правилна стъпка за компания, която е неплатежоспособна, а правителството разреши тази стъпка. Покачването на облигациите ме тревожи – не разбирам защо собствениците на облигации ще получат пари, вместо тези пари да отидат за покриване на държавните разходи за гарантиране на депозитите. Надявам се някой внимателно да анализира всички компенсации за ръководството.

Тези компенсации трябва да се отменят независимо дали идват от банката или от холдинговата компания, все едно – това беше ангажиментът поет от президента. Аз съм притеснен от това, което наблюдавам, но очевидно законът трябва да бъде спазен, а аз не съм запознат с всички правни подробности.

Вие и много други се опасявате от разпространение на проблема. През седмицата възникна ситуацията с First Republic Bank, а в четвъртък късно вечерта явно министър Йелън постигна някаква договореност с Джейми Даймън от JPMorgan за инжекция от 30 милиарда долара под формата на депозити в банката. Как гледате на това?

Става дума за JPMorgan и други банки, които са били привлечени от министъра и от JPMorgan. Не знам как да го разбирам. Правителството се ангажира да вложи пари там по номинал, над пазарната стойност на обезпеченията за срок от една година.

Фактът, че банката обяви ангажимент за 120 дни, което е срок много по-ранен от обявения от правителството при лихвен процент, който все още не знаем колко ще бъде и при условията на договора с министерството на финансите, всичко това ме кара да допускам, че фактът, че всички предприемат действия, ще повиши доверието на хората. Но мен ме притеснява.

Това не е обективна оценка на частния сектор за гласуване на доверие във First Republic Bank.

Не съм сигурен как да разбирам това. На мен ми изглежда донякъде про-корпоративно и базирано на сделка между правителството и големите банки. Но ще видим по-нататъшното развитие на събитията. Надявам се на пълна прозрачност по всички договорености.