Bianco Research: Банковата криза ще продължи, но без срив

Джим Бианко, основател и президент на Bianco Research

14:00 | 17 март 2023
Преводач: Петя Кушева

И така, Джим, първо, акциите на банка First Republic в предпродажбения период се повишиха с 20 процента. Ще поговорим за регулацията и ще говорим за банките от първо и второ ниво и какво означава това занапред. Но смятате ли, че банковата криза ще продължи?

Банковата криза ще продължи, но може би не до такава степен, че да се стигне до срив. Трябва да се запитате и това води до цялата идея, че има банкова система на две нива. Първото ниво са четирите големи...

Прекалено големи, за да фалират, нали?

Прекалено големи, за да фалират. Citi, JP Morgan, Wells Fargo и Bank of America. От второ ниво, са всички останали. При първо ниво, вие сте вложител в тази банка, защото са твърде големи, за да фалират.

Но от ниво 2, вие сте необезпечен кредитор или сте вложител. Ако се възприемате като необезпечен кредитор, каквито са много от тези големи компании, които са над лимита от 250 хиляди долара, защо да не се преместите в банка от първо ниво? Затова мисля, че много хора ще направят това изчисление и ще си кажат: "Добре, моята банка няма да фалира утре, но те ми предлагат половин процент. И ако все пак изпаднат в затруднение? Но какъв е минусът за мен да се преместя парите си в Chase?“ Няма недостатък. Това са 10 минути на телефона ми. Именно с това ще трябва да се справят банкерите.

И една от най-четените истории в Bloomberg сега е как тези четири или пет най-големи банки в САЩ просто са изсмуквали тези депозити. И по-големият въпрос е какъв ще бъде финансовият сектор на САЩ, след като всичко това се размине?

Да, това ще бъде проблем. Мисля, че регионалните и малките банки, има два начина, по които те могат да заобиколят това.  

Първият начин е, при неограничени гаранции за депозитите, поне за момента, да кажат на всички, не сте вложител в регионална банка, не сте необезпечен кредитор. Сега това поражда морална опасност. Никога не съм харесвал идеята за спасяване. Това е проблем. Но ако не, ще продължите да източвате всички тези регионални и малки банки. Както казах, не за два дни, но с течение на времето.

Другото, което биха могли да направят, е да предложат стимул. Защо не преместите  депозитите си и лихвата, която получавате по спестовната си сметка да бъде три – четири, четири и половина процента. Докато ако искате да отидете на JP Morgan Chase, те ще ви предложат половин процент, но аз ще ви предложа три или четири, за да останете тук. Поне ме накарайте да се замисля, защото ако ми предложите половин процент тук, а те ми предложат половин процент там, може да се преместя. Но проблемът е, че това убива рентабилността на банката, така че тя е в лошо положение.