Мистър Йена не очаква незабавни промени в монетарната политика на BoJ

Ейсуки Сакакибара, наричан още Мистър Йена, бивш зам.-министър на финансите на Япония

19:30 | 13 март 2023
Преводач: Силвия Грозева

Какви очаквания имате за новия гуверньор Уеда? Предполагате ли, че ще му отнеме няколко месеца, за да влезе в ролята и не би трябвало да очакваме никакви големи промени? За юнското заседание ли говорим, когато очакваме нещо по-значимо по отношение на сериозни промени в политиката?

Не вярвам да направи някакви големи промени в монетарната политика за известен период от време. Той ще продължи пътя, който е вече начертан.

Известно време няма да има никакви изненади.

Ако поне за известно време няма никакви промени, тревожите ли се за функционирането на пазара при тези твърде дълго количествени облекчения? Безпрецедентните QE на предишната администрация и при предишните гуверньори.

Не вярвам да има някакви проблеми на пазара. Смятам, че Уеда ще продължи да прави това, което се правеше досега. Очаквам пазарът да продължи все така.

Коя е най-голямата промяна, от която Япония има нужда в момента?

Най-голямата промяна? Какво искате да кажете?

Каквото решите. Най-голямата промяна в икономиката, за ръста, за бъдещето.

Ами, мисля, че японската икономика се развива доста добре.

В момента не очаквам никакви големи проблеми пред японската икономика.

Доста съм спокоен за пътя, който следва японската икономика досега. И вероятно за близкото бъдеще.