SVB се бори с изтичането на пари

Дани Бъргър, Bloomberg

16:46 | 10 март 2023
Преводач: Мария Попова

Какво се случва с SVB?

Накратко казано, това е една от непреднамерените последици от по-високите лихви.

А още по-просто казано, историята се състои в това, че SVB като банка, която обслужва много фирми за рисков капитал имат разрешение да имат в баланса си обезпечения задържани до матуритет.

В случая с  SVB това са дългосрочни облигации, 30 годишни облигации, ипотечни облигации и това е съвсем обичайно, но когато Фед повиши лихвите, стойността на тези облигации се понижава значително.

И това е нормално за банките, но проблемът възниква, когато клиентите на тази банка искат да изтеглят пари.

Знаем, че периодът беше труден за рисковия капитал особено за компаниите с експозиция към крипто.

Получава се бавно изтичане на средства заради клиенти, които искат да получат парите си.

Вчера SVB казаха, че се опитват да наберат още капитал, а хора като Питър Тиел посъветваха клиентите да изтеглят парите си. Така се стига до изтичане на пари. 

SVB искат да намалят обезпеченията си задържани до матуритет и може да казват, че те възлизат на 90 милиарда, но ако ги продадат на пазара, те няма да имат достатъчно пари, които да върнат на клиентите си.

Затова се стигна до масово теглене на пари и опасения от домино ефект в банковия сектор.