Chevron: Следим компаниите и сме търпеливи

Майк Уърт, директор на Chevron

20:00 | 2 март 2023
Преводач: Силвия Грозева

Не доскучава ли тогава Chevron?

Ние сме прогнозируеми, правим каквото сме обещали. Някой път това се нарича скука, друг път безопасно и надеждно, стабилно и прогнозируемо поведение.

Ние сме последователни, дисциплинирани, казахме какво ще правим – да осигурим висока възвръщаемост и нисък въглероден отпечатък.

Възвръщаемостта значително се подобри. Обявихме план за 10% повишение на свободните парични потоци на година за следващите 5г.

Въглеродната ни интензивност е 30% и разпределяме кеш на акционерите.

Така че правим всичко.

Усещате ли натиск да свиете разликата примерно с акцията Exxon, която отдавна расте над очакваното?

Това е дългосрочна игра. Exxon си има собствени планове, ние също. Те са чудесна компания. Много добре се справят. Те са достоен конкурент. Много ценим партньорството си в някои области и конкуренцията си другаде.

Има и други в индустрията, които се справят добре.

В каква ситуация бихме помислили за ново придобиване? От цената на петрола ли ще зависи? От Пермския басейн ли? От пика на производството в Пермския басейн ли? Какво гледате като решавате дали да натиснете спусъка?Постоянно следим компании.

Първо гледаме качеството на активите им. Дали са активи, в които бихме инвестирали? Дали ще засилят портфейла ни?

Гледаме ги стратегически – дали запълват някаква празнина, която може да имаме.

Гледаме оценките им. Гледаме финансовите им показатели, дали допълват сценария ни. Трябва да имат много силна основа, за да може сделката да донесе стойност, за да донесе нещо допълнително.

И после трябва това да е компания, която да иска да направи транзакция. Ние не правим враждебни придобивания. Другата страна трябва да е готова.

Това съчетание от събития, които трябва да съвпаднат.

Постоянно търсим. Някой път дори преговаряме. Но като имаме нещо ще дойда да ви кажа.