Intesa Sanpaolo ще даде прогноза с отчета за Q1

Карло Месина, управител на Intesa Sanpaolo

17:30 | 8 февруари 2023
Обновен: 17:53 | 8 февруари 2023
Преводач: Мария Попова

Миналата седмица отчетохте по-добри от очакваните печалби, а някои инвеститори бяха разочаровани, защото сметнаха, че бихте могли да сте по-агресивни в прогнозата си. Съгласен ли сте с тях?

Има разлика между краткосрочната прогноза и средносрочната доходност. В краткосрочната си прогноза ние предпочитаме да поддържаме консервативен подход, защото искаме да трансформираме перспективата в прогноза, която ще дадем заедно с резултатите за първото тримесечие веднага щом видим реалното въздействие от повишаването на лихвите.

Тогава ще дадем ясна прогноза, а не перспектива – има категорична разлика между перспективата, която е по-скоро усещане и прогнозата, която се базира на резултатите от месеци наред и реалното въздействие на повишените лихви от ЕЦБ. Дългосрочните инвеститори разбират този довод.

Относно целта ви за нетна печалба, вие очаквате 5,5 милиарда за 2023, но сякаш сте малко по-оптимистични. Дали това трябва да очакваме? Някои банки казват, че могат да постигнат и 6 милиарда.

Нашата перспектива надвишава 5,5 милиарда евро и се базира на това, че при всеки случай ние значително ще надскочим нетните приходи от 2022.

Степента, с която ще бъде надскочена тази сума ще зависи от реалното въздействие на лихвите.

Има и още един аргумент, който е по-скоро технически – имаме бизнес план за нетни приходи от 6,5 милиарда евро през 2025.

Така че през 2023 ние ще трябва да обновим плана за 2025. През първото тримесечие ние ще актуализираме и 2025 и ще очертаем цялата различна динамика на нетните приходи от лихви, иначе през 2023 ще имаме приход близък до този планиран за 2025.

Според мен, това не е справедливо спрямо дългосрочните инвеститори.