Лагард каза, че ЕЦБ запази курса на значително повишение на лихвите

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

15:30 | 3 февруари 2023
Обновен: 18:01 | 3 февруари 2023
Преводач: Силвия Грозева

Управителният съвет ще запази курса на значително повишение на лихвите, със стабилно ускорение и като ги поддържа на нива, достатъчно рестриктивни, за да осигури навременно връщане на инфлацията към двата процента средносрочна цел.

Съответно днес Управителният съвет реши да повиши трите основни лихви на ЕЦБ с 50 базисни пункта и очакваме да ги повишаваме още.

С оглед на инфлационния натиск, имаме намерение да повишим лихвените проценти с още 50 базисни пункта на следващото ни заседание за монетарната политика през март. Тогава ще оценим следващите етапи на монетарната ни политика.

Запазването на лихвите на рестриктивни нива с времето ще намали инфлацията като намали търсенето и ще ни защити от риска от продължаващ ръст на инфлационните очаквания.

Във всеки случай, бъдещите решения за лихвите ще продължат да зависят от данните и ще следваме подхода ги определяме отново на всяко заседание.