OMV ще оптимизира портфейла

Алфред Щерн, директор на OMV

10:00 | 4 февруари 2023
Преводач: Силвия Грозева

Каква е реакцията ви на тези резултати? Готов ли е бизнесът за предстоящата година?

Печалбите за миналата бяха наистина фантастични. В OMV имахме рекордна година с над 11 млрд евро чиста оперативна печалба. Оперативните парични потоци без работния капитал са близо 10 млрд евро.

Наистина годината за нас беше фантастична. Това ни позволява и да изплатим рекордни дивиденти на акционерите.

Забелязахме през четвъртото тримесечие леко смекчаване. Но като цяло годината беше фантастична.

Споменахте дивидентите. Новата акционерна рамка привлича голямо внимание. Какво може да очакват акционерите и инвеститорите като политика за дивидентите в бъдеще?

Променихме си политиката за дивиденти. Освен редовния, прогресивен дивидент, който искаме всяка година да расте, добавихме и специален дивидент, който ще плащаме при добри пазарни условия както през 2022г.

Мениджмънтът ще предложи редовен дивидент за 2022г. от 2.20 евро по-късно тази година.

2.80, това е 22% увеличение на прогресивния ни дивидент в сравнение с миналата година. Това е рекорден редовен дивидент.

Освен това в края на миналата година обявихме, че ще предложим и специален дивидент от 2,25 евро.

Това прави общо 5,05 евро, което е най-високия дивидент, който някога сме плащали.

Това е първият отчет след данъка със задна дата на правителството на Австрия. Как този данък свръхпечалба се отразява на инвестициите в дистрибуцията?

Тази солидарна вноска, която ни бе поискана, е насочена към националната дейност на компанията.

В Австрия ни облагат върху австрийската дейност. Това е по-малко от 7% от оперативните ни резултати. Това означава, че по наши сметки ще трябва да платим около 90 млн евро.

Съобщихме и за части бизнеса, които вие в OMV оглеждате за продажба. Например искате да продадете международни петролни и газови активи. Ще потвърдите, че наистина сте в преговори и мислите за продажбата им?

Като обявихме стратегията си в Деня на капиталовите пазари миналата година казахме, че ще направи активен преглед на портфейла си. Също и на международните операции за добив.

Това правим в момента.

Искаме да се уверим, че разполагаме с оптимизиран портфейл активи в международния добив.

В този контекст винаги търсим начини за оптимизация.