Пауъл: Фед обсъжда още няколко повишения на лихвите

Джером Пауъл, председател на Федералния резерв на САЩ

17:00 | 2 февруари 2023
Обновен: 22:36 | 2 февруари 2023
Преводач: Мария Попова

И така, ние повишихме лихвите на 4,5 процентни пункта и обсъждаме още няколко увеличения на лихвите, за да достигнем онова ниво, което считаме за подходящо рестриктивно. А защо считаме, че това е вероятно необходимо? Мислим така, защото инфлацията продължава да бъде много висока. Разбира се, отчитаме и дългосрочни и променливи забавяния. Мислим и за това.

Вижданията, които имаме за инфлацията, начинът, по който я схващаме е в три неща и аз съм ги споменавал няколко пъти. Все още не виждаме тя да засяга сектора на услугите като се изключи жилищния сегмент. Но моята оценка е, че не сме много  далеч от това ниво. Не знаем, не знаем и смятам, че живеем в свят на значителна несигурност. Разглеждам целия спектър на лихвите и виждам, че реалните лихви вече са с положителни стойности с подходящ набор от мерки, положителни по цялата крива на доходността. Смятам, че политиката ни е рестриктивна и се опитваме да направим фината оценка на това колко рестриктивна е достатъчно рестриктивна. Това е всичко.

Затова и забавяме до 25 процентни пункта, ще следим внимателно икономиката, ще следим инфлацията и ще следим напредъка на инфлационния процес.

Дали вие и колегите ви сте обсъдили на това заседание условията за една пауза?

След три седмици ще се публикуват протоколите и ще научите много подробности. В голяма част от времето ние обсъждаме пътя пред нас и състоянието на икономиката. Няма да навлизам в подробности, но това беше същността на дискусията – говорихме много за предстоящия път напред.