Brexit коства 100 милиарда паунда на Великобритания

Дан Хансън, Bloomberg

12:41 | 2 февруари 2023
Преводач: Петя Кушева

Този голям анализ, който направихте в Bloomberg, рисува мрачна картина за икономиката на Обединеното кралство по отношение на удара от Brexit. Какво открихте?

Разглеждаме въздействието на Brexit от различни ъгли. Класическият ъгъл е основния ефект върху БВП. Числото, което установихме е 100 милиарда паунда, което означава, че икономиката е с около 4% по-малка, отколкото би била, ако беше останала в общия пазар.

Разгледахме и други аспекти, като последствията върху инвестициите. Добре известно е, че несигурността навреди на инвестициите в Обединеното кралство.

Търговията също е малко по-слаба. Въпреки че не е толкова слаба, колкото бихте очаквали. Тя е един от ключовите канали, чрез които Брекзит влияе на икономиката. Както и миграцията.

Миграцията е по-слаба. Със сигурност има по-малко мигранти от ЕС. Заетостта от ЕС е по-слаба от тенденцията към момента, в който напуснахме общия пазар.

Общият извод е, че последиците от Брекзит се проявиха много по-бързо отколкото очаквахме. Повечето прогнози, включително и нашата, очертаваха бавно разпространяващ се ефект. Нещо, което засяга икономиката, но за доста дълъг период от време.

Но всъщност тези цифри показват, че това е станало доста по-бързо. И рискът е, че предстои още. Това е основният извод.

По принцип твърдите, че икономиката е с 4% по-малка, отколкото би била иначе. Какви стъпки могат да предприемат сега, за да намалят този шок?

Каквито и проблеми да има правителството, определено има и известно разбиране, защото междувременно преживяхме две огромни сътресения. На фона на развиващия се Брекзит, имахме и пандемия и, разбира се, този огромен енергиен шок.

Така че има два шока, с които правителството трябва да се бори. Важното сега е вниманието да се насочи към това Брекзит да проработи. Нашият анализ показва, че трябва да се извърви дълъг път за подобрение.

Предизвикателството е, че когато напускате, променяте отношенията с най-големия търговски партньор, който е ЕС, и едно безпроблемно споразумение, което сте имали. Трябва да се опитате да го възпроизведете и да компенсирате на други места. Затова е много важно другите търговските споразумения да бъдат сключени навреме.

Въпросът е дали те могат наистина да компенсират? Там, където сме сега нетният ефект върху икономиката ще бъде негативен, но има стъпки, които правителството може да предприеме и да се опита да намери начини да компенсира загубата от достъпа до общия пазар.