Къде може да се инвестира в сегашния климат

Шармийн Мосавар-Рахмани, инвестиционен директор Управление на активи, Goldman, Лори Калвасина, директор Стратегии американски акции, RBC Capital Markets

15:41 | 30 януари 2023
Преводач: Силвия Грозева

Да започнем с вас, Шармийн, технологичният сектор върви нагоре-надолу. От водещата сила на пазарите, сега не е точно такава. Къде е технологичният сектор в момента и какъв е ефектът му върху пазарите като цяло?

Шармийн Мосавар-Рахмани, инвестиционен директор Управление на активи, Goldman: Това е леко недоразумение. Че технологичните акции са били водещият фактор на целия бичи пазар. Клиентите ни питат какво да правят, ако не получат този ръст на печалбите и това поскъпване. Ние правим за клиентите си следното упражнение. Търсим равнопретеглен индекс и индекс, претеглен по пазарна капитализация. Например Apple и Microsoft . Ако търсите акции с тежест на пазарната капитализация около 6,5% в индекса, при Microsoft е по-малко, и ако след това разгледаме Exxon и Coca-Cola, едната с около 1% пазарна капитализация, а другата с малко по-малко преди. И ако им дадете равна тежест и разгледате възвръщаемостта, те са почти еднакви в последните 5-10г. Затова казвам, че е мит твърдението, че технологичният сектор води възвръщаемостта на акциите.

Ние казваме на клиентите, че при маржовете технологичните акции са малко по-надценени. Не толкова, че хората да заемат обратни позиции или да скъсят този пазар. Те са към 5% надценени, но не чак толкова много. И не оценяваме ръста на печалбите на хората за последните 5г. например, заради пандемията.

Ако технологиите не са модната дума, както преди, коя е тя тогава? Какво искат клиентите ви, ако не са технологиите?

Лори Калвасина, директор Стратегии американски акции, RBC Capital Markets: Една от най-интересните дискусии, които водим с хората е кое ще тръгне нагоре, когато приключи този труден икономически период или както го наричате.. Има общо съгласие, че икономиката доста ще се забави и няма да расте отново бурно. Така че търсим акции на растежа. Но кои са акциите на растежа в бъдеще? Мисля, че някои части от технологичния сектор. Например софтуерът. Киберсекторът също се появява често. Това би ви дало някои от тези дългосрочни ръстове.

Мнозина говорят и за индустриалните акции. Ниършоринг, решоринг, автоматизация. И всичко старо пак е модерно. Тази тема се завръща и ще намерим двигателите на растежа в по-старите сектори на икономиката, които ще се преосмислят и засилят. Вероятно това е най-интересния дебат сега. Къде искате да сте в следващите 3 до 5г. и кои са някои от дългосрочните секторни двигатели?