Merck KGaA продължава да търси покупки в технологии, науките за живота, биофармацията

Белен Гарихо, директор на Merck KGaA

13:44 | 30 януари 2023
Преводач: Силвия Грозева

Вие казахте, че сте готова за придобивания и то значителни още през 2023г. Все още ли сте с тази настройка заради оценките или заради възможностите за ръст?

Нека отново да повторя, че средносрочните ни амбиции са да постигнем 25 млрд до 2025г. с органичен ръст. Ние силно инвестираме в разширяване на капацитета и увеличение на отпечатъка си.

Няма нужда да правим придобивания, за да постигнем тази амбиция.

Но… но във връзка с оперативния ни ръст увеличихме финансовите си позиции и сега имаме капацитет между 15 и 20 млрд евро, които разбира се, евентуално биха могли да допринесат за ускоряване на ръста на бизнесите ни.

И сега моментът е добър заради евтините оценки и някои препятствия или е рисковано?

Вижте, оценките все още са високи. Както в биофармацията, така и най-вече в естествените науки. Така че нашата стратегия за сливания и придобивания може би придобива различни форми. Ще запазим гъвкавостта си.

Вече имаме възможност да купуваме нови технологии, главно в науките за живота, но и в биофармацията. И ще продължим да го правим редовно.

Предвид трите ви подразделения обаче, има ли някоя част от бизнеса, която може да постигне повече предимства? Има ли нещо, което търсите в момента да купите?

Разпределението ни на капитала е абсолютно точно фокусирано върху трите ни стълба на растеж. Предоставяне на решения, разработка и производство на лекарства – CDMO, услуги в областта на естествените науки  и здравеопазването, както и чиповете.

Ще продължаваме да се опираме на тези стълбове.

Обявихме вече значителни капиталови разходи, ежегодни инвестиции в подкрепа на този ръст.

Когато говорим за сливания и придобивания, ние постоянно сканираме пазара. Ценим естествените науки, защото като пазар те са силно прогнозируеми, много стабилни и привлекателни.

Разбира се, ще продължаваме силно да инвестираме в биофармацията и биотехнологиите в развитие на производства и нови процеси, което е целта ни.