Ник Клег от META за прехода към метавселената, част 2

Ник Клег, президент на META по глобалните въпроси

01:30 | 27 януари 2023
Преводач: Петя Кушева

Подозирам, че една от причините за позицията по този въпрос е, че сте били и от двете страни. Бил сте избран в парламента. Бил сте заместник министър-председател на Обединеното кралство, така че сте видели обществената страна на нещата, а сега виждате частния сектор. Не казвам, че има някакъв правилен отговор. Не питам какъв е регламентът. Но дайте ни някои принципи от Вашя опит и от двете страни. Кои са основните принципи, според Вас, които трябва да се следват?

Тайната е в това име. Най-добрата рецепта е в тази дума - принципи.

Нещата се объркват, когато законодатели, които не са инженери, нито технолози, не знаят как работят алгоритмите или изкуственият интелект и т.н., защото технологиите се развиват толкова бързо, мисля, че нещата се объркват. Объркват се, когато законодателите се опитват да наложат някакво статично условие върху технология, която се развива много бързо.

Законодателството и регулирането имат повече смисъл, когато се основават на някои вечни принципи, които могат да се прилагат към различни технологии и към тези, които се развиват с времето.

Например големите компании като Meta, Google, Twitter, като Apple и т.н. Погледнете техните системи, дръжте системите им отговорни. Но не се опитвайте да микроуправлявате всяка част от съдържанието или всяка промяна в кода на продукта. Това е основен урок, който със сигурност наблюдавам дотук.