Танген: Корпоративната алчност в САЩ отиде твърде далеч

Николай Танген, главен изпълнителен директор на Норвежкия суверенен фонд

19:00 | 25 януари 2023
Преводач: Петя Кушева

Това е първата Ви година в Давос на конференцията на Световния икономически форум. Защо дойдохте тук?

Дойдохме, защото имаме много силно послание. Смятаме, че управителните съвети като цяло трябва да се активират. Смятаме, че управителните съвети трябва да бъдат по-ангажирани по отношение на климата.

Все по-често ще гласуваме против управителните съвети, които нямат особено надежден план за намаления на емисиите. Изразяваме мнението си по отношение на заплащането на изпълнителните директори. Смятаме, че по-специално в САЩ корпоративната алчност е отишла твърде далеч.

А също така сме много категорични по отношение на увеличаване разнообразието на равнището на управителните съвети. Това е основното послание, което имаме тази година.

Доколко хората са възприемчиви към това послание тук в Давос, особено по отношение на възнаграждението на ръководството?

В голяма степен. Мисля, че компаниите наистина се вслушват. Миналата година имахме няколко гласувания против, след които компаниите искаха да проведат по-задълбочен разговор с нас и виждаме някои ефекти по отношение на различни пакети тази година.

Много хора говорят за значението на привличането на ESG инвестиции и продължаване на акцентирането върху това. И все пак зад затворени врати хората инвестират много повече в изкопаеми горива. В Германия дори за пореден път се инвестира във въглища в опит за защита от потенциално затруднение в енергийната система. Получавате ли сега повече отпор, отколкото може би преди една година?

Е, тук има няколко неща. В краткосрочен план на енергийния пазар това е лоша новина за климата, защото има повече производство на въглища и т.н. Но в по-дългосрочен план сегашната криза ще ускори преминаването към инфраструктура за възобновяеми източници и възобновяема енергия.

Затова смятам, че в дългосрочен план има положително развитие. След това се появява цялата тема за противопоставяне на ESG. Смятаме, че това е наистина много лошо. Смятаме, че ESG не е политика, а е здрав разум и доведена до крайност в един необитаем свят, стойността на фонда е нула. Ясно е, че климатът е важен за финансовите активи.