Goldman очаква глобален бичи коктейл за суровините

Стивън Стапчински, Bloomberg

08:00 | 18 януари 2023
Преводач: Мария Попова

Иска ми се да обсъдим изказването на Джеф Къри, който заяви, че „ще има глобален бичи коктейл за суровините“. Доколко консенсусна е тази гледна точка, особено след като миналата година излязоха от пика на суперцикъла?

Това определено е един от бичите коментари, които чуваме от Уолстрийт, но има консенсус, че при рецесия и завръщане на Фед към повишаване на лихвите, може би ще има по-голямо търсене на суровини: на петрол, алуминий, мед, желязна руда и други.

Помислете за отварянето на Китай, но и на Европа – с понижаването на цените на газа, индустриите в Европа могат да започнат да произвеждат повече и ще потребяват суровини.

По отношение на непосредственото бъдеще, изказването на Goldman означава, че нямаме достатъчно предлагане. Има недостатъчно инвестиране в предлагането, в производството. А поради липсата на предлагане, когато търсенето се върне към обичайните стойности ще имаме много затегнат пазар.

Именно това е една от съставките в бичия коктейл. Не всички са съгласни с това. Например, ако разгледаме петрола, има какво за се желае за по-добрия баланс на петролния пазар. Но е вярно, че години наред инвестициите са недостатъчни за някои ключови суровини и това подкрепя бичата гледна точка не само за тази, но и за следващите години.