JPMorgan очаква средно добра година за сливанията и придобиванията

Дуейн Лисейт, съдиректор M&A JPMorgan EMEA

14:50 | 13 януари 2023
Преводач: Силвия Грозева

Оптимист сте за следващите 12 месеца. Защо?

Ние сме предпазливи оптимисти, това бих казал. Миналата година имаше 36% понижение в света и 36% в региона на ЕМЕА. Но ако гледаме дългосрочния тренд, среден 8% ръст глобално и 2% в Европа, Близкия изток и Африка.

Така че ако поставим годината 2022г. в контекст, това беше една средна година, не твърде гореща и не твърде студена.

Тази година мисля, че нещата ще останат така. Ще бъде среднодобра година, вероятно без промени като цяло и евентуално година на двете крайности. Малко като миналата.

Следващите 6 месеца може да трудни, докато нещата се установят около оценките, докато се завърне дълговият пазар и пазарите на акции, за да подкрепят тези M&A транзакции.

Надяваме се във втората част от годината, да кажем вторите 6 месеца, да е по-силно като съобщения и общ подем. Така мислим.

Ще добавим колко време очаквате лихвите да останат високи, но това е нова икономическа ера и това виждаме за следващото десетилетие. В каква степен ще с е отразят лихвите на сливанията и придобиванията и плановете за тях?

Не съмнение има преходен период. За да могат хората да свикнат с по-високите лихви, липсата на наличие на дълг, но дълговите пазари ще се завърнат.

Когато се върнем към периода на последните 20г., при лихви на тези нива, реалните нива и обеми за всяка година бяха равни на едни от най-добрите години, които сме имали в историята.

2006-2007г и т.н.

За да го поставя в контекст, годините като тези двете бяха изпреварили най-силните години, които имахме наскоро. Например 2021г.

Така че отново – предпазлив оптимизъм. Без да се изсилваме. Но смятаме, че нещата се завръщат сравнително силно.

Кои са конкретните сектори, които са най-интересни? Миналата година технологичният сектор доминираше. В Европа бяха диверсифицираните индустрии.

Точно така. За района на Европа, Близкия изток и Африка специално, диверсифицираните, тези с ротация на активи, консолидация, с обща фрагментация, това са вероятно водещите сектори.

Много неща се случват около енергийния преход. Говорим за ползите от диверсифицираните индустрии, но очевидно енергийният сектор е най-големия и най-общирния.

И то въпреки войната в Украйна?

Така мисля. Или донякъде заради нея. Но хората търсят други възможности и пътища да генерират тази енергия и да я предоставят на потребителите.

Други сектори – споменахте технологичният. Без съмнение ще бъде един от водещите глобално. Но и в ЕМЕА.

Говорим за технологичната еволюция, която се случва сега. Въвеждането на технологиите в по-старите икономики и индустрии, диверсификацията.

Тази тема е на всички пазари.

Ще добавя и секторите, които не са били така оживени в последните години – вероятно здравеопазването, които имат година на пик на всеки 2-3-4г. И евентуално една-две такива сравнително скоро ще настъпят пак доста силно. По причини, които познавате – хората търсят възможности за ръст, консолидация и намаляване на разходите.