Фед Ню Йорк: Да сме нащрек, но позицията ни се подобрява.

Джон Уилиямс, председател на Фед-Ню Йорк

15:30 | 19 декември 2022
Преводач: Мария Попова

Да започнем със заседанието от изминалата седмица и новините от него, защото имаше приближаване до рестриктивните нива на лихвите, което беше по-голямо от очакваното. Инфлацията си остава висока и е трудно да се понижи, може би дори по-трудно отколкото сте очаквали. При тази точкова графика, при това позициониране смятате ли, че сте там, където трябва да бъдете?

Смятам, че напредваме по този път. Основната тенденция, която показва точковата графика е, че колегите ми очакват да достигнем 5 – 5,5% през следващата година, а това, надявам се, ще ни отведе до онази достатъчно рестриктивна позиция в политиката, която ще върне инфлацията до 2%.

Все по-уверен съм, че се приближаваме до този момент, но разбира се трябва да следим данните за инфлацията и другите данни, за да няма изненади. Трябва да  сме нащрек, но смятам, че позицията ни се подобрява.

Преди около две седмици вие казахте, че лихвите по федералните фондове трябва да надвиши процента на инфлацията, за да се понижи тя. Колко над инфлацията трябва да са лихвите?

Това е въпросът! Ние говорим за достатъчно рестриктивен процент, който да понижи инфлацията до 2%. За мен всичко се свежда до постигане на достатъчно високи лихви и запазването им в продължение на достатъчно време, така че да видим ясни признаци за понижаването на инфлацията по пътя към двата процента.

Според мен, при анализ на реалните лихви, когато разглеждаме средносрочния план в точковата графика по отношение на икономическите прогнози, ще видим и реалните лихви по федералните фондове.

Тоест, лихвите по федералните фондове минус базовата потребителска инфлация показват около 1,5%, а според мен това е разумно рестриктивно. Разбира се, дали е достатъчно рестриктивно ще покажат данните, които следим, но като цяло смятам, че сме там, където трябва.