Лагард очаква 50 базисни пункта повишение

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

14:00 | 16 декември 2022
Обновен: 15:07 | 16 декември 2022
Преводач: Силвия Грозева


Освен повишението, което решихме днес на направим, друго важно послание е че не само ще вдигаме лихвите още повече, което сме казвали и преди.. но и че днес преценихме, че лихвите трябва да се повишат чувствително, да растат последователно, до ниво, което да бъде достатъчно рестриктивно, за да можем навременно да се върнем към нашата цел за средносрочна инфлация от 2%.

Чета направо от съобщението за монетарната политика. Това е първият параграф, този, който включва трите най-важни.. четирите най-важни послания.

Едно от тях е, че в момента очакваме и преценяваме, че ще трябва да повишим лихвите значително.

Какво означава това?

Трябва да го разбирате заедно с термина „стабилен ритъм“.

Доста очевидно е, че на базата на данните, които имаме сега, значително повишение със стабилен ритъм означава, че би трябвало да се очаква повишение на лихвите с по 50 базисни пункта за известен период от време.

Вторият елемент в този параграф е понятието „стабилен ритъм“.

„Значително“ и със „стабилен ритъм“.

Това означава, че сме напреднали в последните месеци, но имаме още работа. Имаме още път пред нас. Играем дългосрочно.