МВФ: ЕЦБ трябва да продължи да върви към свиване

Алфред Камър, директор на европейския отдел на МВФ

14:00 | 7 декември 2022
Преводач: Петя Кушева

Как всичко това се отразява на траекторията на икономиката през 2023 г.? Дайте ни представа за прогнозата и колко трудно е да се прогнозира в тази среда?

Има голяма несигурност, но все още очакваме, че растежът ще се забави през 2023 г. Очакваме техническа рецесия за по-голямата част от страните от еврозоната. Прогнозираме еврозоната да навлезе в техническа рецесия през четвъртото тримесечие.

Тези прогнози, които направихме през октомври се подкрепят от развитието на третото тримесечие. Ръстът беше над очакваното. В същото време цените на газа паднаха на половина от август. Спомага за положителните резултати.

Инфлацията е по-устойчива и това е негатив върху покупателната способност на населението, която се сви.

Това са негативите в прогнозата. Но очакваме плитка рецесия и растежът да се възобнови през пролетта. Не очакваме дълбока рецесия на този етап, но рискът ще остане.

Благоразумно ли е ЕЦБ да повиши лихвите в тази среда?

Относно паричната и фискалната политика, те трябва да продължат да вървят към свиване. По отношение на паричната политика съветваме централните банки да продължат да повишават лихвените проценти.

Вероятно Европейската централна банка ще трябва да пристъпи към територията на свиване на икономиката през 2023. Инфлацията е по-трайна и по-висока от очакваната. Нужни са някои допълнителни действия от страна на централната банка.

Трябва да кажа, че от началото на войната на Русия в Украйна се промени инфлационния. Производствените разходи играят много по-голяма роля при смущенията във веригата на доставките. Затова, важна е, както споменахте, несигурността.

Централните банки ще трябва да вземат решения месец за месец въз основа на постъпващите данни. Но точно сега лихвеният процент трябва да се повиши и вероятно да навлезе на територията на свиването.