Расте ли рискът от спирала заплати-цени, част 1

Дайан Суонк, главен икономист в KPGM

18:00 | 5 декември 2022
Преводач: Мария Попова

Дали рискът от спирала заплати-цени нарасна днес?

Не мисля, че това е спирала заплати-цени, а по-скоро спираловиден натиск над разходите. Точно това са опасенията и на Джей Пауъл изразени в бележките му от сряда.

Наистина важно е да се проследи ускоряването на заплатите в сектора на услугите извън информационния сектор, в който също има голямо ускорение. Но транспортният и складовият сектор са с най-високо ускорение откакто през 2006 започна да се води статистика.

Дори и в търговията на дребно, където има спад, защото нямаше толкова много сезонни назначения също има ускоряване при заплатите на най-ниско платените позиции. И така, заплатите в сектора на услугите се повишават, а това е много важно, защото Пауъл анализира инфлацията в този сектор  и от гледна точка на търсенето, и от гледна точка на разходите. З

а него това е упоритата част от инфлацията – той е убеден, че инфлацията при стоките намалява, разходите за жилища ще се понижат, но базовата инфлация, която е по-големия сегмент от инфлацията, може да се задържи доста по-дълго.

Смятам, че това връща възможността за увеличение от 75 базисни пункта и според мен сте прав, че ще искат таван от 5,5%.

Защо пазарът не реагира?

Пазарът всъщност не слушаше Фед. Винаги, когато чуваше и най-малкия намек за предпазливост по време на пресконференциите на Пауъл, пазарът се покачваше и облекчаваше финансовите условия, защото Пауъл казваше, че са умерени, че не искат да прекаляват със затягането. Но това не означаваше, че не искат увеличаване на безработицата.

Както каза председателя на Фед, недостигът на работна ръка е по-скоро структурен отколкото цикличен. Което означава единствено, че те не само са повишили прага на безработицата, но и усещането им за пълна заетост, неинфлационната ставка на безработицата ще бъде по-висока след като приключат с обезглавяването на инфлационния дракон отколкото е била преди това.

Това послание не беше възприето. Нито пък концепцията, че Фед е готов да повиши безработицата все едно дали чрез рязко забавяне и спиране на растежа или чрез рецесия. Те не искат рецесия, но в собствените им протоколи от заседанието през ноември се казва, че има еднаква вероятност базовият им сценарий, включващ увеличаване на безработицата, да бъде и рецесия.