Важно е финансовата система на Германия да стане стабилна: Бух, част 3

Клаудия Бух, вицепрезидент на Bundesbank

22:53 | 30 ноември 2022
Обновен: 23:16 | 30 ноември 2022
Преводач: Петя Кушева

В началото на пандемията имаше силни предупреждения за увеличаване на несъстоятелността, но това не се превърна в реалност. Смятате ли, че картината е различна сега с енергийния шок или фискалната политика отново ще се притече на помощ и ще предотврати сценарий, при който неплатежоспособността ще нарасне много бързо?

Наистина по време на пандемията ситуация беше много необичайна със спада на БВП с 5% през 2020 г.,. Имаше и спад на корпоративната несъстоятелност. И така кредитният риск и ръстът на БВП наистина се разделиха и това беше необичайна ситуация.

Сегашната ситуация е различна. Шокът от ковид беше по-скоро временен, отколкото комбинацията от сътресения както в момента. Енергийната криза, геополитическите рискове се увеличиха. Трябва да се справим с климатичната криза. Затова смятам, че сега е различно. По-структурно.

Бих очаквала повече структурна промяна в реалната икономика. Всички знаем. че структурните промени в реалната икономиката означават и увеличаване на корпоративната несъстоятелност.

Тя е на много ниски нива напоследък. Това не означава, че имаме големи съкращения. Все още имаме доста силен пазар на труда. Да, очаквам да видим по-висока корпоративна несъстоятелност. Не разполагаме с цифри за това, разбира се, но мисля, че германската икономика, пазарът на труда също е доста силен в момента. Надяваме се, че това може да бъде овладяно.

По-рано говорихме за повишаването на лихвите. Друго нещо, което Европейската централна банка ще обсъди скоро е намаляване на портфейла си от облигации. Тоест количествено затягане. С Вашия поглед върху финансовата система, как трябва да се управлява този процес, за да не се създаде риск за финансовата стабилност?

В доклада не говорим за това в смисъл какво е необходимо от страна на паричната политика, така че рисковете за финансовата стабилност не саувеличават. Очевидно това, което правим тук е да разгледаме какво е необходимо, за да може финансовия сектор да бъде достатъчно устойчив срещу всички видове сътресения. Не говорим за паричната политика, а говорим за промени в пазарната среда. Смятам, че винаги съществува риск, тъй като ние знаем, че има резки промени в пазарните условия и ние искаме да засилим финансовата система, така че тя също да може издържи на евентуални бъдещи бури, без да разчита на подкрепа от страна на фискалната сфера.