Важно е финансовата система на Германия да стане стабилна: Бух, част 1

Клаудия Бух, вицепрезидент на Bundesbank

22:34 | 30 ноември 2022
Обновен: 23:13 | 30 ноември 2022
Преводач: Петя Кушева

Мис Бух, много Ви благодаря, че се присъединихте към нас в Bloomberg TV. Току-що представихте доклада за финансовата стабилност в доста труден период за икономиката на Германия. Прогнозите се влошават и в същото време имаме много висока инфлация и бързо растящи лихвени проценти. Доколко се притеснявате, че тези специфични условия ще създадат проблеми за финансовата система?

Нека първо да кажем, че сте абсолютно прав. Живеем в трудни времена. И ако погледнете назад как изглеждаше положението преди една година, очаквахме растеж на реалната икономика. Инфлацията все още беше умерена, така че макрофинансовата среда със сигурност се е влошила. Предупреждавахме, че има уязвимост на финансовата система, натрупвала се за дълъг период от време. И, разбира се, сега това е още по-важно, когато макрорисковете се увеличиха, да повишим устойчивостта на системата, така че да поддържаме буферите, които банките поддържат, буферите, които имат. И също така да предприемем превантивни мерки, така че уязвимостите да не бъдат изложени на съществуващите рискове.  Това също е нещо, което трябва да кажем.

Вие говорите за рисковете, а ние виждаме рисковете за реалния растеж. Но досега финансовата система е била сравнително устойчива през този период на повишена несигурност. И това е добрата новина. Но то също така означава, че трябва да погледнем напред и трябва да се уверим, че тя ще остане такава.

Уверени ли сте, че сте в състояние да откриете всички рискове веднага щом се появят? Имате ли достатъчно прозрачност, когато става въпрос, например, за небанковия сектор сега, при тези условия?

Да. Имаме добра информация за банковия сектор. Също така правим стрес сценарии за банковия сектор в случай на влошаване на ситуацията в енергетиката. Откриване последиците от това за банковия сектор.

Също така правим и стрес тестове на застрахователите и за пенсионните фондове. Така че разполагаме с информация и за части на финансовата система извън банковия сектор.

Но мисля, че това, за което питате са международните дискусии, които водим за регулирането на небанковия финансов сектор.

Ясно видяхме, че сме регулирали банките повече след глобалната финансова криза. И това беше добре. То увеличи устойчивостта на банковия сектор. Но, разбира се, трябва да все повече внимание да се обръща и на небанковия сектор, защото дейността, а също и рискът, се е преместил в небанковия сектор.