Отслабването на агресивността на Фед може да повиши риска

Дуайфър Евънс, управляващ директор State Street Global Markets, макро стратег Азия

13:00 | 22 ноември 2022
Преводач: Силвия Грозева

Гледам бележките. Казвате, че се повишава рисковата експозиция и влияе върху апетита към риск. Фед помага ли за такъв залог? Или започваме да забелязваме колебания в затягането на политиката на Фед?

Трябва да поставим коментарите на Фед в перспектива.

Не се съмняваме нито за миг, че Фед ще продължи в цикъла на повишения. Дори сега се оценяват нива от 5-5,75% лихва. Там някъде ще бъде. Смятаме, че пазарът е включил такова ниво в оценката си.

Относно Фед бихме казали, че нашите индикатори на инфлацията показват, че в САЩ тя доста рязко спада в краткосрочен план, на месечна база в различните сектори.

Очакваме цените без храни и енергия в следващите няколко месеца доста рязко да спаднат и да понижат инфлацията. Мисля, че има доста сигнали, които показват, че най-лошото при инфлацията вече отмина. Може да причислите това изказване към графата „последни думи“, но във всеки случай, това се случва.

Затягането на монетарната политика от Фед е всъщност включено в оценката. Така че ако има някакви отклонения от това, което е вече оценено, то те ще се дължат на погрешна преценка на Фед относно пазарните оценки и евентуално понижение на лихвите. Според нас, нарушаване на баланса може да дойде от отслабването на агресивността на Фед в бъдеще. Това би могло да повиши риска.