Брейнард от Фед: Ще бъде уместно да преминем към по-бавен темп на увеличения

Лейл Брейнард, заместник председател на Фед

14:04 | 15 ноември 2022
Преводач: Мария Попова

Смятам, че скоро ще бъде уместно да преминем към по-бавен темп на увеличения. Но мисля, че е наистина важно да подчертаем, че ние направихме много, но имаме и допълнителна работа както по увеличаването на лихвите, така и по запазването на ограниченията, за да намалим след време инфлацията до 2%.

Знаете, че увеличихме лихвите много бързо с почти четири процентни пункта в рамките на 9 месеца и свиваме баланса, а това може да се забележи във финансовите условия, може да се забележи при инфлационните очаквания, които са много добре стабилизирани, както и в чувствителните към лихвите сектори. Но както казахме на последното ни заседание, има вероятност от изоставане и е нужно известно време, за да може кумулативното затягане да бъде усетено.

Затова е логично да преминем към по-целенасочен и по-зависим от данните темп докато продължаваме да се уверяваме, че налице са ограниченията, които с времето ще понижат инфлацията.