Пауъл очаква продължаващо нарастване на целта на Фед за лихвите

Джеръм Пауъл, председател на Фед

14:00 | 3 ноември 2022
Преводач: Мария Попова

С днешните действия ние повишаваме лихвите с 3,75 процентни пункта за тази година. Очакваме, че едно продължаващо нарастване на целта ни при лихвите по федералните фондове ще бъде уместно, за да се постигне позиция по паричната политика, която е достатъчно рестриктивна и с времето да върне инфлацията към 2%.

Финансовите условия се затегнаха значително като реакция на нашите политики и виждаме ефекта върху търсенето в най-чувствителните към лихвите сектори на икономиката като жилищата. Но ще отнеме време преди осъществяването на пълния ефект от паричните ограничения, особено по отношение на инфлацията. Ето защо, в нашето изявление казваме, че при определянето на бъдещото нарастване на целевия обхват ще вземем предвид кумулативното затягане на паричната политика и изоставането, с което паричната политика оказва влияние на икономическата активност и инфлацията.

В даден момент, както казах и на последните две пресконференции, ще стане уместно да се забави темпът на увеличенията след като се приближим до нивото на лихви, което ще бъде достатъчно рестриктивно, за да се понижи инфлацията до целта ни от 2%. Налице е значителна несигурност около това ниво на лихвите. Но въпреки това, ние имаме място за действие, а данните постъпили след последното ни заседание подсказват, че крайното ниво на лихвените проценти ще е по-високо отколкото се очакваше.

Нашите решения ще зависят от всички постъпващи данни и последиците от тях за прогнозата за икономическата активност и инфлацията. Ще продължим да взимаме решения за всяко отделно заседание и ще комуникираме вижданията си възможно най-ясно.