Пазарите на труда остават силни въпреки трудностите

Енда Карън, Мадис Кабаш, Bloomberg

13:30 | 3 ноември 2022
Преводач: Мария Попова

Силните пазари на труда се оказаха решаващ фактор за това кога централните банки постепенно ще забавят лихвените ставки. В развитите икономики, безработицата остава ниска, а компаниите се оплакват от недостиг на работна ръка въпреки забавянето на растежа. Такава устойчивост предпазва потребителите и поддържа натиска за повишаване на заплатите в момент, когато централните банки искат търсенето да отслабне.

Опасенията са, че по-високите лихви ще се отразят в индикаторите за заетостта след месеци. Мнозина твърдят, че това означава, че трудовият пазар се подготвя за още по-рязък спад, когато забавянето най-после настъпи. Сценарий, при който инфлацията се понижава, а безработицата расте умерено би бил най-добрият за централните банки по света. Но не е ясно дали централните банкери могат да постигнат инфлационните си цели без да тласнат безработицата нагоре. В момента, съкращенията са малко.

ОИСР заяви, че безработицата в нейните 38 държави членки е достигнала 4,9% през август. Този процент е под или се равнява на нивото от преди пандемията в 80% от тези държави.

И все пак, някои от водещите играчи в световната търговия започват да предупреждават за забавяне. Ето и една теория. Недостигът на работници означава, че е възможно някои компании да не се решават на съкращения на персонала, който знаят, че няма да могат отново да наемат при възстановяване, а това може да означава, че ударът по заетостта може да не стане факт известно време.