Резервациите на Airbnb се забавят в края на годината

Мандип Сингх, Bloomberg Intelligence

13:06 | 2 ноември 2022
Преводач: Силвия Грозева

Да видим Airbnb, които току-що обявиха най-високите приходи и най-печелившото лятно тримесечие в историята си. Но според насоките им броят, на хората, които резервират е тревожен. В предишните 3 месеца до септември резервираните нощувки и преживявания останаха малко под очакванията, или 99,7 млн. Насоките изглежда не отговарят съвсем на силния долар и връщането към градските райони. Което означава, че харчим малко по-малко за всеки нает имот. Говорят за трудна макро среда. Това ли е новата норма, с която трябва да свикнем?

Airbnb бе един от победителите в пандемията, нали така? Хората не можеха да пътуват навсякъде, но можеха да ползват Airbnb за пътувания в страната.

Не мисля, че макроикономическата ситуация чак толкова засяга Airbnb при устойчивостта им по време на пандемията.

Вижте, при тях се откроява едно нещо. Нощувките им са около 20% над сравнение с 2019г. Резервациите са обаче с ръст от 50%. Това показва, че имат много хубав ценови тласък.

Среднодневните им нива бяха с почти 40% нагоре. Това май се забавя, защото вижте, хотелите се завръщат. Цените няма да са чак толкова голям стимул, както преди заради уравнението на търсенето и предлагането на места за настаняване. Това забелязваме.

Как изглеждат приходите в дългосрочен план? Очевидно има съществено забавяне. Тази компания в края на 2020г. имаше ръст на тримесечните приходи от 70-80%. Знаем, че сега намаляват. Но като гледате напред към следващата година и след това, цифрите са около 10-11% според повечето анализатори. Това ли е?

Това е дългосрочния ръст в туризма. Туристическата индустрия за 1,4 трлн расте със средните нива на едноцифрените числа. Онлайн сегментът на пътуванията расте с над 10%, но под 15%.

В този случай Airbnb създаде нова категория на алтернативно настаняване. Това прибави доста капацитет и наистина работеше по време на пандемията. Това беше бизнес моделът, който действително работеше.

Всички други онлайн туристически компании за резервации като Expedia заложиха на алтернативното настаняване.

Но проблемът е, че Airbnb трябва да поддържа тази устойчивост и качество на преживяването, за да развива повторни резервации. Това е печеливш бизнес модел, но не мисля, че вече успяват да грабнат още дял от онлайн туризма. Хотелите се завръщат. Те запазват своя дял.

В писмо до акционерите казват, че търсенето на бензин остава силно. Говорят много за тези извънградски престои за почивка и работа едновременно. Но говорят и за връщане към големите пътувания към градовете. Как смятате, че ще се развива това, ако не е ясно още за инвеститорите?

Дългосрочният ръст ще се води от ръста на единица. Броят на резервираните стаи е основната метрика. Тя изключва цената. Ако ръстът в броя на резервираните стаи остане в ниския диапазон на числата над 10, но под 14, това ще ви покаже как ще се оформят продажбите на Airbnb.

Цените дадоха добър тласък в пандемията, но ще отминат. Това е очевидно. Заради баланса между търсене и предлагане.

В този случай за известно време те разполагаха с уникален инвентар. За кратък период от време можехте да намерите само стаи в Airbnb, никъде другаде.

И знаете ли какво? Тази уникалност може би си отива, защото този инвентар се предлага вече и в Booking, и в Expedia.