Андрю Грифит за трите компонента на британския мини-бюджет

Андрю Грифит, финансов секретар в Министерството на финансите на Обединеното кралство

20:30 | 27 септември 2022
Преводач: Петя Кушева

Финансовият министър Куази Куартенг току-що представи пакет от данъчни облекчения, най-големият от 1972 г. насам. Облигациите и стерлингът обаче се сринаха и това няма нищо общо със силата на долара. Днес всичко е свързано с тръсономиката. Обяснете го. Куази Куартенг казва, че пазарите реагират както искат. Дали това правителство се интересува от пазарите?

Днес обявихме пакет за растеж с три големи компонента.

Скъп компонент за защита на домакинствата и бизнеса от разходите за енергия през зимата. Струва много, но смятаме, че това е правилното решение. Помага на икономиката, защото запазва доверието и намалява загубата на капацитет, която бихме имали, ако не защитим бизнеса.

Второ, това правителство вярва в намаляването на данъците. Вярва в стимулирането на икономическия растеж и увеличаване на парчето торта и използването му за финансиране на основния дълг, намаляване на дълга в средносрочен план, както и за висококачествени обществени услуги. Затова не се извиняваме. Важно е да имаме конкурентоспособна икономика, която се развива.

И на трето място, разгръщане ва инфраструктурата. Големите проекти в тази страна отнемат твърде много време, твърде много и различни бюрократични процедури, твърде много планиране, твърде много ограничения върху дългосрочните инвестиции.

Простете за дългия отговор, но това са трите компонента. Разбира се, ние се интересуваме от финансовата стабилност в средносрочен план.

Някои от пакетите в енергетиката защитават домакинствата и бизнесите и също ще намалят основната инфлация в САЩ и Великобритания. Независимата Английска централна банка може да го вземе предвид, когато определя лихвените проценти. И също така ще защити икономиката.