ОИСР очаква глобално забавяне, но подкрепя затягането на монетарните политики

Алваро Перейра, временно изпълняващ длъжността главен икономист в ОИСР

19:20 | 27 септември 2022
Преводач: Мария Попова

В доклада си казвате, че поради постоянния инфлационен натиск централните банки трябва продължат да повишават лихвите, а същевременно е нужна подкрепа за фискалната политика, за да се смекчи удара от високите цени на енергията. Какъв е  подходящият баланс, като се има предвид, че видяхме влиянието на фискалните планове във Великобритания които разтърсиха всички активи?

Нашата прогноза определено е предизвикателство, тъй като предвиждаме значително забавяне на икономиката. Например, 0,5% за Съединените щати през следващата година, 0,3% за еврозоната и продължаващо забавяне в Китай за тази година и леко възстановяване през следващата.

Но в глобален мащаб говорим за значително забавяне.

За нас несъмнено приоритет трябва да бъде снижаването на инфлацията. То е жизненоважно, защото реалните доходи се понижават твърде много и забавянето на промените би означавало единствено, че ще имаме повече проблеми в бъдеще, а вероятно ще трябва да се направят и по-големи корекции.

Затова и ясно заявяваме, че трябва да продължи затягането на паричната политика в развитите икономики, а също и на развиващите се пазари. Все още е рано да се пристъпи към разхлабване след предишното затягане, така че те ще трябва да продължат да затягат още малко.

Освен това е важно фискалната политика да работи съгласувано с паричната политика, така че фискалната подкрепа да е целева и временна, но и без да се стига до твърде много допълнителни стимули за икономиката. Защото много икономики имат високи нива на задлъжняване и такава стъпка не е разумна.